close

Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Overlast melden

Veelgestelde vragen over de woonomgeving

Bespreek overlast altijd eerst met de persoon van wie u last heeft
Soms is iemand zich niet bewust van het effect van zijn gedrag op anderen. U kunt hem of haar dit effect vertellen. Misschien helpt het om de overlast te stoppen. Naar ons of de politie gaan helpt u vaak niet om de relatie goed te houden.

We kunnen bij een gesprek met uw buren zitten als u dat wilt
Soms is het fijn als iemand anders u en de persoon van wie u last heeft met elkaar in contact brengt. Dit kunnen wij voor u doen als u dit wilt. We doen dit alleen als u zelf al met uw buren heeft gepraat en de situatie niet verbeterd is. We vragen u en uw buren dan allebei om uw verhaal te vertellen. Daarna zoeken we samen naar oplossingen. Hebben uw buren een probleem met alcohol, drugs of psychische problemen? Dan zoeken we andere hulp.

Overlast melden?

  • U kunt een overlastmelding doen via het huurdersportaal
  • of bel 088 799 66 36

Meer informatie
In de Folder Burenoverlast leest u wat u zelf kunt doen als u overlast ervaart, wat QuaWonen kan doen als praten niet helpt, maar ook wat u
zelf kunt doen om overlast te voorkomen.  Ook vindt u in de folder handige tips voor een prettig gesprek.

 

 

Meld het bij ons als u last heeft van uw woonomgeving
Heeft u last van verwaarloosde tuinen, parken, straten, graffiti, vandalisme of vuilnis? Meld het bij ons. Dan zoeken we samen met u naar een oplossing. Als we een melding van een verwaarloosde tuin krijgen, beoordelen we graag aan de van een foto de ernst van de situatie.

Onze buurtbeheerders helpen u bij uw woonomgeving. Woont u in een gebouw met een complexbeheerder? Vraag hem of haar dan om hulp. Is er iets kapot in uw woning? Dan kunt u via uw klantportaal een reparatieverzoek bij ons indienen.

Meer informatie?

U mag huisdieren houden in uw woning
U mag ook zelf bepalen hoeveel huisdieren u heeft. Maar houd rekening met uw buren. Zij mogen geen last hebben van uw huisdier en de manier waarop u het dier verzorgt.

U mag ook vogels houden in uw tuin
Dit mag zolang u in de woning woont. Alleen een duivenhok mag u niet plaatsen.

We gaan met u in gesprek als uw buren last hebben van uw huisdieren
Is de overlast ernstig? Dan kunnen we zeggen dat u iets moet veranderen. Of kunnen we de rechter een uitspraak laten doen.