close

Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Jaarplan en jaarverslag

In het jaarplan presenteert QuaWonen haar doelen en activiteiten voor het komende jaar. In het jaarverslag vertellen we of het ook gelukt is om die doelen te halen.
 

Op deze pagina vindt u de meest recente publicaties. Oudere exemplaren kunt u aanvragen via  communicatie-at-quawonen.com

ANBI status

QuaWonen heeft de ANBI-status. Een ANBI is een Algemeen Nut Beoogde Instelling. 
RSIN-nummer: 002776200.

Het ANBI formulier kunt u hier bekijken.

Als je woning wordt gesloopt..

Bewoners vertellen hoe QuaWonen hen helpt om een fijne nieuwe woning te vinden.

Langer zelfstandig thuis wonen

Steeds meer mensen met een beperking blijven langer zelfstandig wonen. Soms zijn daar kleine aanpassingen in de woning voor nodig.