close

Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Veel minder huisuitzettingen in 2018

Met een snelle en persoonlijke aanpak bij huurachterstand voorkomt QuaWonen dat huurders in grote problemen komen. Het resultaat van deze aanpak mag er zijn. In 2018 daalde het aantal huisuitzettingen vanwege een betalingsachterstand tot 4. In 2017 ging het nog om 10 mensen.  

De ervaring leert dat het voor huurders moeilijk is om een huurachterstand van meer dan een maand in te lopen. Met een snelle aanpak wil QuaWonen grote betalingsachterstanden, en uiteindelijk huisuitzettingen, voorkomen. De corporatie zoekt direct contact et huurders die hun huur niet betalen om te achterhalen waarom er nog niet is betaald. Mogelijk kan een betalingsregeling uitkomst bieden. Als er meer aan de hand is, kan QuaWonen doorverwijzen naar een hulpinstantie.

Doel voor 2019: nóg minder betalingsachterstanden
In 2019 wil QuaWonen haar aanpak verder verbeteren. Denk aan een meer gerichte benadering van kwetsbare klanten, of aan maatwerk-oplossingen bij zeer langlopende (vaak hoge) en onoplosbare huurachterstanden.

Daarnaast sloot QuaWonen met de gemeente Krimpenerwaard, corporaties en zorgorganisaties een convenant ‘Voorkoming huisuitzettingen bij betaalbaarheidsproblemen’.  Dit convenant moet er voor zorgen dat probleemsituaties nog eerder worden gesignaleerd, en ook breed worden opgepakt. Bij schulden is er namelijk vaak meer aan de hand. De gemeente heeft de regierol.  

Tot slot komen huurders soms plotseling in ernstige problemen, bijvoorbeeld als gevolg van baanverlies of een scheiding. QuaWonen wil hen dan op een praktische manier helpen, binnen de ruimte die wet- en regelgeving biedt.