Ga naar de inhoud
Huurverlaging en huurverhoging 2023

QuaWonen verlaagt de huren en houdt huurverhoging beperkt.

Met het oog op betaalbaarheid kiest QuaWonen voor een gematigd huurbeleid. In 2023 betekent dit een huurverlaging voor huurders met een laag inkomen, en geen huurverhoging voor woningen die gesloopt worden en woningen met een energielabel E, F of G . De huren van de overige sociale huurwoningen worden met maximaal 2,6% verhoogd.

QuaWonen vindt het heel belangrijk dat sociale huurwoningen betaalbaar blijven voor huishoudens in de Krimpenerwaard, nu en in de toekomst. De corporatie kiest er daarom voor om de jaarlijkse huurverhoging te beperken tot 2,6% voor de sociale huurwoningen. De huren van woningen in de vrije sector worden verhoogd met 3,1%. Huurders van wie bekend is dat de woning wordt gesloopt, krijgen geen huurverhoging. Dit geldt ook voor de woningen met een energielabel E, F of G.  

De huurverhoging van QuaWonen is lager dan wettelijk toegestaan. Bovendien past QuaWonen géén inkomensafhankelijke huurverhoging toe. 

Naast deze beperkte huurverhoging verlaagt QuaWonen de huur van ruim 2.200 huurders met een laag inkomen. Dit doet QuaWonen in het kader van de Nationale Prestatieafspraken tussen de corporaties en de overheid. 

Huurverlaging aanvragen

De huurverlaging geldt voor huurders die op 1 maart 2023 in een sociale zelfstandige huurwoning wonen en niet meer verdienen dan 120% van het minimuminkomen. 

Denkt u in aanmerking te komen voor huurverlaging? Dan kunt u zelf een verzoek tot huurverlaging indienen. 
Hieraan is wel een aantal voorwaarden verbonden. Lees verder voor de voorwaarden en hoe u deze kunt aanvragen.

Ook in de Huurkrant vindt u meer informatie over de huurverlaging.

Heb ik recht op huurverlaging? 
De huurverlaging geldt voor huurders die op 1 maart 2023 in een sociale zelfstandige huurwoning wonen en niet meer verdienen dan 120% van het minimuminkomen. De regeling geldt nog tot eind december 2024.

Hieraan zijn wel een aantal voorwaarden verbonden.

Een sociale huurwoning huurt en geen vrijesectorwoning
Op 1 maart 2023 al in uw woning woonde.
De kale huurprijs van uw woning (de huurprijs zonder servicekosten), nu hoger is dan €575,03.
Uw inkomen lager is dan de inkomensgrenzen
Is het antwoord op deze vier vragen ‘ja’, dan kunt u huurverlaging aanvragen.

De inkomensgrenzen voor het aanvragen van huurverlaging zijn:

Samenstelling huishouden Bruto jaarinkomen tot
1 persoon € 27.725
1 persoon met AOW € 27.225
2 of meer personen € 37.625
2 of meer personen (minsten 1 AOW) € 36.675

Bij 2 of meer personen tellen we het inkomen van alle bewoners bij elkaar op. Alleen het inkomen van kinderen tot en met 26 jaar telt niet mee. 

 

Huurverlaging aanvragen

Als u hierboven heeft gecontroleerd dat u recht heeft op huurverlaging, kunt u het bij QuaWonen aanvragen.

U moet hiervoor aanleveren:

 • Een speciaal uittreksel uit de Basisregistratie Personen
  Wij moeten zien hoeveel personen in uw woning wonen. U moet daarvoor een uittreksel aanvragen bij uw gemeente.
  • Woont u in Krimpen aan den IJssel: vraag de gemeente expliciet om het uittreksel Huurverlaging QuaWonen.
  • Woont u in de Krimpenerwaard: QuaWonen vraagt het uittreksel voor u aan bij de gemeente. De gemeente stuurt u het uittreksel per post op, daarna stuurt u het zelf door naar QuaWonen.
 • Inkomensgegevens van alle volwassenen die op het adres staan ingeschreven
  Wij vragen van alle bewoners van het adres een inkomensverklaring 2023. Dit is niet uw Belastingopgave. U kunt uw inkomensverklaring downloaden via www.mijnoverheid.nl via Mijn Gegevens > Inkomensverklaring, of via de Belastingtelefoon: 0800– 0543.
  Is uw inkomen in de afgelopen maanden gedaald? Stuur dan ook uw loonstroken of uitkeringsspecificaties van de afgelopen 6 maanden mee.
  Wij vragen u om alle documenten in één keer naar ons op te sturen. Dat kan naar info@quawonen.com of via de post. Wij kijken dan of u huurverlaging kunt krijgen.

Meer informatie over de huurverlaging leest u op de website van de Woonbond: Eenmalige huurverlaging 2023 | woonbond.nl

Individueel met huurders in gesprek  

Verder voorziet QuaWonen dat in deze tijd veel mensen geconfronteerd zullen worden met betalingsproblemen. Als huurverlaging niet van toepassing is, zal QuaWonen in die situaties altijd samen met de huurder naar een oplossing zoeken. Neem dan contact met ons op.