Ga naar de inhoud
Huurprijs

U wilt graag weten hoe uw huurprijs is opgebouwd. Wij leggen u het graag uit. Ook leest u hier over huurverlaging en huurverhoging en wat dit voor u betekent. Klik op de aparte link voor de huurverlaging en huurverhoging van dit jaar. 

U betaalt nettohuur en servicekosten
De nettohuur bepalen we door een aantal punten dat uw woning waard is en door welk energielabel uw woning heeft. Bij uw nettohuur komen meestal nog servicekosten en soms stookkosten. De opbouw van uw huurprijs kunt u zien bij mijn huursamenstelling op het huurdersportaal.

Kale huurprijs
De kale huur is de huurprijs die u betaalt exclusief servicekosten en eventuele andere kosten.

Uw woning kan een andere huurprijs hebben dan de woning van uw buren
Dat komt bijvoorbeeld doordat we telkens als we een woning opnieuw verhuren de huurprijs aanpassen. Ook kan het zo zijn dat uw woning een andere kwaliteit heeft dan de woning van uw buren. Bijvoorbeeld omdat u op een hoek woont en uw buren niet. Of omdat u dubbelglas heeft en uw buren niet.

We bepalen de kwaliteit van uw woning met punten
Elke woning krijgt een aantal punten. Hoe meer punten een woning krijgt, hoe hoger de maximale huurprijs mag zijn. Het aantal punten hangt af van de kenmerken van de woning. Bijvoorbeeld waar de woning precies ligt, het energielabel van de woning, het aantal kamers in de woning. Voor sociale huurwoningen is de huurprijs altijd veel lager dan de maximale huurprijs.

Heeft u vragen over de huurprijs? Dit zijn veelgestelde vragen over de huurprijs. 

U betaalt nettohuur en servicekosten
De nettohuur bepalen we door een aantal punten dat uw woning waard is en door welk energielabel uw woning heeft. Bij uw nettohuur komen meestal nog servicekosten en soms stookkosten. De opbouw van uw huurprijs kunt u zien bij mijn huursamenstelling op het huurdersportaal.

Kale huurprijs
De kale huur is de huurprijs die u betaalt exclusief servicekosten en eventuele andere kosten.

Uw woning kan een andere huurprijs hebben dan de woning van uw buren
Dat komt bijvoorbeeld doordat we telkens als we een woning opnieuw verhuren de huurprijs aanpassen. Ook kan het zo zijn dat uw woning een andere kwaliteit heeft dan de woning van uw buren. Bijvoorbeeld omdat u op een hoek woont en uw buren niet. Of omdat u dubbelglas heeft en uw buren niet.

We bepalen de kwaliteit van uw woning met punten
Elke woning krijgt een aantal punten. Hoe meer punten een woning krijgt, hoe hoger de maximale huurprijs mag zijn. Het aantal punten hangt af van de kenmerken van de woning. Bijvoorbeeld waar de woning precies ligt Bijvoorbeeld waar de woning precies ligt, het energielabel van de woning, het aantal kamers in de woning. Voor sociale huurwoningen is de huurprijs altijd veel lager dan de maximale huurprijs.

Uw huurprijs hangt af van de kwaliteit en de WOZ-waarde van uw woning

 • De kwaliteit van uw woning
  Elke woning krijgt een aantal punten. Hoe meer punten een woning krijgt, hoe hoger de maximale huurprijs mag zijn. Het aantal punten hangt af van de kenmerken van de woning. Bijvoorbeeld waar de woning precies ligt Bijvoorbeeld waar de woning precies ligt, het energielabel van de woning, het aantal kamers in de woning. Voor sociale huurwoningen is de huurprijs altijd veel lager dan de maximale huurprijs.

 • De WOZ-waarde van uw woning
  Meer informatie over de WOZ-waarde vindt u op de website van de Huurcommissie en de Rijksoverheid.​

U kunt controleren of uw huurprijs past bij de kwaliteit van uw woning
​Kijk hiervoor op de website van de Huurcommissie. Daar kunt u een huurprijscheck doen.

Uw woning krijgt punten voor:

 • de oppervlakte van elke kamer
 • de keuken, badkamer en toilet
 • de verwarming en isolatie (het energielabel)
 • de tuin (of de andere ruimte om uw woning)
 • de omgeving van uw woning (dit staat in de WOZ-waarde)

Meer informatie over het puntensysteem kunt u teruglezen op de website van de huurcommissie.

Bij vrijesectorwoningen bepalen we de prijs zelf.
Het puntensysteem geldt namelijk alleen voor sociale huurwoningen. Twijfelt u of uw woning een vrijesectorwoning is? Dan kunt u dat laten bepalen door de Huurcommissie.

Informatie over de huurverhoging en huurverlaging 2024

Vraag en antwoord jaarlijkse huurverhoging
versie 22 april 2024

Wanneer ontvang ik de brief over de huurverhoging per 1 juli 2024?
QuaWonen verstuurt de brief in april. Voor 1 mei moet de brief bij u op de mat liggen.

 Huurverhoging 2024

De meeste huurders van QuaWonen zien de huur per 1 juli 2024 stijgen met 5,3%. De huurverhoging is afgesproken in de Nationale Prestatieafspraken. Daarin hebben de Woonbond, gemeenten en woningcorporaties afgesproken dat de huur niet harder stijgt dan het gemiddelde inkomen. En dat woningcorporaties komende jaren veel geld gaan investeren in woningbouw en verduurzaming.

De huurverhoging is hoger dan voorgaande jaren. Dat komt doordat de kosten voor woningcorporaties zijn gestegen én we sneller en meer moeten bouwen en verduurzamen dan voorheen. Gelukkig is het inkomen van de meeste bewoners ook harder gestegen dan voorgaande jaren. 

De maximale huurverhoging is door Rijksoverheid bepaald op 5,8%. De huurverhoging van QuaWonen is lager dan wettelijk toegestaan. In 2024 is de huurverhoging van QuaWonen als volgt:

 • Huurders van sociale huurwoningen krijgen per 1 juli 5,3% huurverhoging.
 • Huurders van woningen met een energielabel E, F of G krijgen 2,7% huurverhoging.
 • Wie in een woning woont die gesloopt gaat worden, krijgt geen huurverhoging.
 • Huurders van vrijesectorwoningen betalen per 1 juli 5,5% huurverhoging.
 • QuaWonen past géén inkomensafhankelijke huurverhoging toe.  

Huurverlaging aanvragen
Sinds 2023 geldt een huurverlaging voor huurders die in een sociale huurwoning wonen en maximaal 120% van het minimuminkomen verdienen. De meeste huurders die hier recht op hadden, kregen de huurverlaging al in 2023.
Huurders die de huurverlaging nog niet kregen, maar er wel recht op hebben, kunnen zelf nog om huurverlaging vragen. Denkt u in aanmerking te komen voor huurverlaging? Controleer dan hieronder of u huurverlaging kan aanvragen.

Heb ik recht op huurverlaging? 
De huurverlaging geldt voor huurders die op 1 maart 2023 in een sociale huurwoning wonen en niet meer verdienen dan 120% van het minimuminkomen. Hieraan zijn wel een aantal voorwaarden verbonden, namelijk dat u:

 • Niet al in 2023 de huurverlaging naar €575,03 heeft gekregen
 • Een sociale huurwoning huurt en geen vrijesectorwoning
 • Op 1 maart 2023 al in uw woning woonde.
 • De kale huurprijs van uw woning (de huurprijs zonder servicekosten), in 2024 hoger is dan €575,03.
 • Uw inkomen lager is dan de inkomensgrenzen

Is het antwoord op deze vijf vragen ‘ja’, dan kunt u huurverlaging aanvragen.

Inkomensgrenzen
De inkomensgrenzen voor het aanvragen van huurverlaging zijn afhankelijk van uw huishouden. Bij 2 of meer personen tellen we het inkomen van alle bewoners bij elkaar op. Alleen het inkomen van kinderen tot en met 26 jaar telt niet mee. 

We kijken naar het bruto inkomen over de afgelopen 6 maanden. Dat mag niet hoger zijn dan:

 • € 12.420 – als u alleen woont
 • € 13.215 – als u alleen woont en AOW heeft
 • € 16.185 – als u samenwoont of een gezin heeft
 • € 17.575 – als u samenwoont of een gezin heeft en AOW hebt

 

Of over het jaar 2023:

 • € 24.840 – als u alleen woont
 • € 36.430– als u alleen woont en AOW heeft
 • € 32.370 – als u samenwoont of een gezin heeft
 • € 35.150 – als u samenwoont of een gezin heeft en AOW hebt


Huurverlaging aanvragen

Als u hierboven heeft gecontroleerd dat u recht heeft op huurverlaging, kunt u bij QuaWonen huurverlaging aanvragen. U moet hiervoor aanleveren:

 • Een speciaal uittreksel uit de Basisregistratie Personen
  Wij moeten zien hoeveel personen in uw woning wonen. U moet daarvoor een uittreksel aanvragen bij uw gemeente.
  • Woont u in Krimpen aan den IJssel: vraag de gemeente expliciet om het uittreksel Huurverlaging QuaWonen.
  • Woont u in de Krimpenerwaard: QuaWonen vraagt het uittreksel voor u aan bij de gemeente. De gemeente stuurt u het uittreksel per post op, daarna stuurt u het zelf door naar QuaWonen.
 • Inkomensgegevens van alle volwassenen die op het adres staan ingeschreven
  Wij vragen van alle bewoners van het adres een inkomensverklaring 2023. Dit is niet uw Belastingopgave. U kunt uw inkomensverklaring downloaden via www.mijnoverheid.nl via Mijn Gegevens > Inkomensverklaring, of via de Belastingtelefoon: 0800– 0543.

Is uw inkomen in de afgelopen maanden gedaald? Stuur dan uw loonstroken of uitkeringsspecificaties van de afgelopen 6 maanden op.
Wij vragen u om alle documenten in één keer naar ons op te sturen. Dat kan naar info@quawonen.com of via de post. Wij kijken dan of u huurverlaging kunt krijgen.

Meer informatie over de huurverlaging leest u op de website van de Woonbond: Eenmalige huurverlaging | Woonbond

Individueel met QuaWonen in gesprek  
Als u betalingsproblemen voorziet, is het belangrijk om op tijd aan de bel te trekken. QuaWonen zal dan samen met u naar een oplossing zoeken. Neem hiervoor contact met ons op.