Ga naar de inhoud
Service en stookkosten

Servicekosten zijn kosten voor extra goederen of diensten die wij leveren. Bijvoorbeeld het schoonmaken van de algemene ruimtes en de ramen of een complexbeheerder. We spreken van verrekenbare servicekosten en niet verrekenbare servicekosten. De stookkosten zijn voor het gas om uw huis te verwarmen. U leest hier alle veelgestelde vragen over service en stookkosten. 

Veelgestelde vragen over service en stookkosten

Servicekosten zijn kosten voor extra goederen of diensten die wij leveren. Bijvoorbeeld het schoonmaken van de algemene ruimtes en de ramen of een complexbeheerder. We spreken van verrekenbare servicekosten en niet verrekenbare servicekosten.

Verrekenbare servicekosten
Bij verrekenbare servicekosten maken we een afrekening aan het einde van het jaar. Aan het einde van het jaar kijken we of u te veel of te weinig heeft betaald. Het verschil krijgt u terug of betaalt u bij. Dit geldt bijvoorbeeld voor elektriciteit en schoonmaakkosten van de algemene ruimtes.

Niet verrekenbare servicekosten
Bij niet verrekenbare servicekosten betaalt u een vast bedrag. U betaalt dus niet bij en u krijgt ook niets terug. Dit geldt bijvoorbeeld voor het glasfonds of de kosten voor de huismeester.

Elk jaar berekenen we de hoogte van de servicekosten
We kijken dan of u te veel of te weinig heeft betaald. Het verschil krijgt u terug of betaalt u bij. Betaalde u minder dan 5 euro te weinig? Dan hoeft u niet bij te betalen. U krijgt voor 1 juli een afrekening.

Gaat u verhuizen?
U kunt helaas niet de servicekosten van uw woning afrekenen. We weten dan namelijk nog niet wat de kosten zijn. Aan het einde van het jaar ontvangt u een factuur of ontvangt u een bedrag.

U kunt uw vragen stellen of bezwaar maken
Heeft u vragen over het bedrag dat u elke maand betaalt voor de servicekosten? Of wilt u bezwaar maken? Bel ons dan op telefoonnummer 088 799 66 36.

We berekenen elk jaar de servicekosten van het afgelopen jaar
We houden dan rekening met twee zaken:

  1. De adviezen van de Huurcommissie
  2. Een vast bedrag voor elke woning: Het maakt hierbij niet uit hoe groot de woning is. Soms kijken we wel waar de woning staat. Het kan bijvoorbeeld zo zijn dat huurders van de begane grond minder betalen dan bewoners van de eerste verdieping. Want zij hebben de lift niet nodig.

We berekenen ook elk jaar de servicekosten voor het nieuwe jaar
We kijken dan naar de kosten van het afgelopen jaar. Zijn de kosten gestegen? Dan worden de servicekosten in het nieuwe jaar hoger.

In de huurverhogingsbrief ziet u hoeveel servicekosten u betaalt
Deze brief krijgt u elk jaar van ons. In die brief staat hoeveel u elke maand betaald heeft aan servicekosten en wat u in het nieuwe jaar gaat betalen.

De servicekosten van een woning die leeg is betalen wij zelf
U betaalt hier dus niet voor.

 

Let op: Deze informatie is alleen voor de huurders van de Gouden Regen Krimpen aan den
IJssel. Bij de andere gebouwen zorgt Ista voor de betaling van de stookkosten.

U betaalt stookkosten voor uw gas en warmtemeters
Gas is nodig om uw huis te verwarmen. Op de warmtemeter staat hoeveel gas u heeft gebruikt. Wij kijken niet zelf hoeveel gas u heeft gebruikt en wat u moet betalen. Dat doet warmtemeterbedrijf Ista Nederland BV. De kosten die dit bedrijf maakt, zijn ook kosten voor de warmtemeters.

Stookkosten bestaan uit vaste en variabele stookkosten
Variabele kosten zijn kosten die kunnen veranderen. U maakt variabele kosten voor de verwarmingen in uw eigen woning. Zet u de verwarming vaker aan? Dan betaalt u meer. Bij vaste kosten gaat het om de verwarmingen in het gebouw. Het aanzetten van deze verwarmingen gebeurt bij de cv-leidingen of in het ketelhuis. Het maakt voor deze kosten niet uit hoeveel u zelf in huis stookt.

Er zitten warmtemeters aan uw verwarmingen
Daarop ziet het warmtebedrijf hoeveel gas u heeft gebruikt. Dit doen zij op afstand. Ze berekenen de kosten van uw warmte met het
Tarievenblad-warmtelevering. Hierop ziet u de prijs die u per eenheid warmte betaalt.

Elk jaar bepalen we opnieuw hoeveel stookkosten u betaalt
We bepalen de stookkosten van het nieuwe jaar door te kijken naar de kosten van het afgelopen jaar. Veranderen de kosten? Dan hoort u dat van ons. U kunt niet meer betalen dan nodig is.

U mag vooraf een lager bedrag betalen voor uw stookkosten
U mag vooraf maximaal 10% minder stookkosten betalen als u dat wilt. Moest u vorig jaar bijbetalen? Dan mag het bedrag voor het komende jaar niet lager zijn dan het bedrag van vorig jaar. Zo voorkomen we dat u in de problemen komt met het betalen.

Sommige van onze flats hebben blokverwarming

Blokverwarming betekent dat u allemaal op dezelfde cv-installatie bent aangesloten. U kunt niet zelf een andere cv-ketel of -installatie plaatsen.

Uw leverancier van blokverwarming is Ista

Woont u in een gebouw met blokverwarming? Dan krijgt u warmte via Ista. U kunt zelf geen contract tekenen bij een andere warmteleverancier.

Uitzondering is gebouw De Gouden Regen

QuaWonen levert de warmte in gebouw De Gouden Regen.

U betaalt jaarlijks voor uw warmteverbruik

Op de eindnota ziet u hoeveel voorschot u heeft betaald, en hoeveel warmte u gebruikte. Bekijk uw tarievenblad voor de kosten. U kunt uw tarievenblad vinden via IstaDES website

Wij betalen de kosten voor warmte in een leeg huis
Zo begint u met een schone lei als u begint met huren.

Een vast bedrag én een bedrag dat gebaseerd is op uw verbruik

Voor de vaste kosten betaalt elke bewoner evenveel, ongeacht wat u verbruikt. Daarnaast betaalt u voor de warmte die u in huis gebruikt. U betaalt meer als u meer verbruikt. En u bespaart kosten als u minder warmte gebruikt.

 

Ik heb een vraag over de levering van warmte

Woont u in een gebouw waarin meerdere woningen op dezelfde ketel zijn aangesloten? Dan krijgt u warmte via Ista. Heeft u vragen over de warmtelevering? Neemt u dan contact op met Ista via www.istades.nl/quawonen, ook kunt u bellen met 010 245 58 54 of stuur een mail naar quawonen@istades.nl. Zij helpen u graag verder.

Voor vragen over de tarieven van Ista kunt u rechtstreeks bellen naar 0110-2455700 of mailen naar info@ista.nl

Ik ga verhuizen. Moet ik dit ook doorgeven aan Ista?

Ontvangt u warmte van Ista en gaat u verhuizen? Vergeet u dan niet af te melden bij Ista.

Om de verhuizing goed te verwerken, heeft Ista de volgende informatie nodig:

  • De datum van sleuteloverdracht;

  • De meterstanden op de datum van sleuteloverdracht;

  • Uw nieuwe correspondentieadres;

  • De naam van de verhuurder.

Hoewel Ista de meeste meterstanden tegenwoordig op afstand kan uitlezen, moet u deze toch doorgeven. Dit is een extra controle.