Ga naar de inhoud

Elk jaar wordt door Aedes de prestatie van de corporaties gemeten en vergeleken, via de zogenaamde Aedes Benchmark. Dit jaar is de 10e Aedes Benchmark verschenen. De benchmark bevat de volgende onderdelen: huurdersoordeel, bedrijfslasten, verduurzaaming, onderhoud & verbetering, beschikbaarheid & betaalbaarheid, nieuwbouw en leefbaarheid.

Ook QuaWonen verleent graag haar medewerking aan de benchmark. Dit jaar voor ons een reden voor een feestje, want op het onderdeel “Huurdersoordeel” scoren wij namelijk een goede 8, een A. Wat een prachtige prestatie! Alle medewerkers werden in het zonnetje gezet en ook onze partner Bouwbedrijf Bakker Arkel BV die zeker bij het "huurdersoordeel" een belangrijke rol speelt. In ons nieuwe Koersplan hebben we het over “Samen (ge)woon grenzen verleggen”. We hebben het afgelopen jaar hier een goede start meegemaakt, want alleen “samen” bereik je zulke resultaten.

We zijn ontzettend trots op dit resultaat, dat we met elkaar hebben neergezet. Het doel voor volgend jaar is natuurlijk om dit resultaat te behouden.
Met dank aan iedereen die hier hard aan heeft gewerkt!