Ga naar de inhoud
Buurtbeheer en overlast

Een fijne woonomgeving, daar streven we naar. Onze buurtbeheerders en complexbeheerders zijn veel in de wijken aanwezig om te ondersteunen bij de leefbaarheid van de wijken.

Ervaart u overlast van buren of van een verwaarloosde omgeving? Meld het bij ons, zodat we er mee aan de slag kunnen. 

Veelgestelde vragen over uw woonomgeving en overlast

Een aantal woongebouwen heeft een complexbeheerder. Onze complexbeheerders houden zich met veel meer bezig dan alleen maar met technische zaken. Zij zien erop toe dat uw woonomgeving schoon, heel en veilig is. Zodat u zo veel mogelijk woonplezier heeft. Bij deze persoon kunt u terecht met al uw vragen over uw woongebouw.

De complexbeheerder (of een vervanger) is overdag telefonisch bereikbaar tussen 8:30 en 16.30 uur.

Overzicht van de werkzaamheden:

 • Controleert de schoonmaakwerkzaamheden
 • Draagt zorg voor technisch beheer in uw woongebouw
 • Repareert zaken in algemene ruimten of geeft opdracht hiervoor
 • Heeft zorg voor de woonomgeving op punten van schoon, heel en veilig en s preekt bewoners aan op leefregels
 • Verleent, waar mogelijk, hand en spandiensten bij kleine reparaties in uw woning
 • Geeft klachten door aan medewerkers van QuaWonen en andere instanties indien nodig
 • Een complexbeheerder loopt regelmatig door het complex om te controleren op rommel op de galerij(hulpdiensten moeten de woning kunnen bereiken) en algemene ruimten, oude fietsen, vervuiling en groen en controleert de verlichting.
 • Heeft oog voor kwetsbare bewoners in uw complex en neemt zo nodig contact op met instanties
 • Is makkelijk aanspreekbaar voor allerlei zaken die betrekking hebben op het wonen in uw complex

Onze buurtbeheerders weten wat er speelt in de wijken en buurten
Zo zien zij problemen snel, als die er zijn. Wij zoeken naar een goede oplossing voor huurders die extra zorg of aandacht nodig hebben. Daarbij werken we samen met andere organisaties. Bijvoorbeeld de gemeente of zorginstellingen.

Onze buurtbeheerders kijken ook of uw woonomgeving schoon, heel en veilig is
Als het nodig is doen we extra onderhoud. Of vragen we mensen hun woonomgeving netjes te houden. Want voor een schone woonomgeving zorgen we samen.

 

Onze complexbeheerders hebben kantoren op de volgende locaties in Krimpen aan den IJssel:

 • Vijverflats: Lage Vijver 3, naast ontmoetingsruimte De Vijverhoek
 • Gouden Regen: in het pand van de Gouden Regen
 • Parkrand: Tijm 1
 • Prinsessenpark: Pr. Beatrixstraat 7

Buurtkamers/ontmoetingsruimtes van QuaWonen
QuaWonen heeft 14 buurtkamers (ontmoetingsruimtes). De buurtkamers zijn beschikbaar voor initiatieven in de wijk én voor activiteiten die mensen helpen elkaar te ontmoeten, lang actief en zelfredzaam te blijven.
U kunt als maatschappelijke instelling, club, vereniging of bewoner een buurtkamer reserveren.
Lees verder over de mogelijkheden en tarieven in het PDF-document: Gebruikersbeleid BuurtKamers QuaWonen 2024

Wilt u een van de buurtkamers reserveren?
Neem dan contact op met de Beheerder Ontmoeting van QuaWonen en vraag naar de mogelijkheden.

Email: buurtkamer@quawonen.com
Telefoonnummer : 088 - 7996736

Buiten kantooruren belt u in geval van nood of ongeregeldheden met het noodnummer van QuaWonen: 088 799 66 36.

 

In sommige gebouwen spreekt u met elkaar af hoe u wilt samenleven
In sommige gebouwen hebben de bewoners afgesproken hoe u met elkaar wilt samenleven. Deze woonafspraken horen bij uw huurcontract. Woonafspraken gaan bijvoorbeeld over:

 • Geluid
 • Spullen op de galerijen
 • Het gebruik van de algemene ruimte
 • Afval

In sommige gebouwen geldt een huishoudelijk reglement
Wij hebben dit huishoudelijk reglement gemaakt. Het huishoudelijk reglement hoort bij uw huurcontract.

Wij maken de ruimtes die u met andere bewoners deelt schoon
We noemen dit de algemene ruimtes. Meestal maken we deze een keer per week schoon. U zorgt zelf dat uw eigen ramen schoon blijven. Behalve als u niet bij uw ramen kunt komen. Dan zorgen wij voor het schoonmaken.

Als wij de ramen laten wassen, dan komt er een glazenwasser langs (zie schoonmaakprogramma). We vragen u om ramen en deuren te sluiten en zonwering omhoog te doen. Maak ook uw balkon vrij. De glazenwasser kondigt aan wanneer hij komt. Bij slecht weer gaat het niet door. Dan komt hij een andere keer.

U betaalt voor de schoonmaak van de algemene ruimtes
U betaalt via de servicekosten In oudere gebouwen maken we soms niet schoon. Dat komt omdat bewoners niet akkoord gingen met
hogere servicekosten voor het schoonmaken.

 

Gerelateerde bestanden:

Bij een aantal van onze woongebouwen ligt openbaar groen dat eigendom is van QuaWonen. Hiervoor is meestal een onderhoudscontract afgesloten met een hovenier.

Afspraken over de paden achter uw woning
Soms zijn de paden achter de woning ook van QuaWonen in plaats van de Gemeente. Dan gelden de volgende afspraken:

 • U haalt zelf het onkruid weg.
 • Verzakt het pad? Neem dan contact met ons op. Wij bekijken of we daar iets aan kunnen doen.Uw scootmobiel stallen.
U kunt uw scootmobiel neerzetten in de scootmobielstalling. Sommige gebouwen hebben zo’n stalling. Hier kunt u uw scootmobiel neerzetten en opladen. Heeft uw gebouw een stalling? Dan mag u uw scootmobiel alleen daar neerzetten. U betaalt € 2,50 per maand voor uw stallingsplaats.

Wij tekenen hiervoor samen een scootmobielcontract. De kosten zijn voor elektriciteit en schoonmaak. Bewoners van de Pasteurweg 1-91 betalen € 3,50 per maand. Deze bewoners krijgen een eigen sleutel van hun stalling.

Zou u ook een scootmobielplek willen in uw gebouw? Bel dan naar QuaWonen 088 799 66 36.  De woonmakelaars kijken of er nog een plek beschikbaar is en zullen daar een huurovereenkomst voor opstellen met de huurder.

Bespreek overlast altijd eerst met de persoon van wie u last heeft
Soms is iemand zich niet bewust van het effect van zijn gedrag op anderen. U kunt hem of haar dit effect vertellen. Misschien helpt het om de overlast te stoppen. Naar ons of de politie gaan helpt u vaak niet om de relatie goed te houden.

We kunnen bij een gesprek met uw buren zitten als u dat wilt
Soms is het fijn als iemand anders u en de persoon van wie u last heeft met elkaar in contact brengt. Dit kunnen wij voor u doen als u dit wilt. We doen dit alleen als u zelf al met uw buren heeft gepraat en de situatie niet verbeterd is. We vragen u en uw buren dan allebei om uw verhaal te vertellen. Daarna zoeken we samen naar oplossingen. Hebben uw buren een probleem met alcohol, drugs of psychische problemen? Dan zoeken we andere hulp.

Overlast melden?

 • U kunt een overlastmelding doen via het huurdersportaal
 • of bel 088 799 66 36

Meer informatie
In de Folder Burenoverlast leest u wat u zelf kunt doen als u overlast ervaart, wat QuaWonen kan doen als praten niet helpt, maar ook wat u zelf kunt doen om overlast te voorkomen. Ook vindt u in de folder handige tips voor een prettig gesprek.

Meld het bij ons als u last heeft van uw woonomgeving
Heeft u last van verwaarloosde tuinen, parken, straten, graffiti, vandalisme of vuilnis? Meld het bij ons. Dan zoeken we samen met u naar een oplossing. Als we een melding van een verwaarloosde tuin krijgen, beoordelen we graag aan de van een foto de ernst van de situatie.

Onze buurtbeheerders helpen u bij uw woonomgeving.
Woont u in een gebouw met een complexbeheerder? Vraag hem of haar dan om hulp. Is er iets kapot in uw woning? Dan kunt u via het huurdersportaal een reparatieverzoek bij ons indienen.

QuaWonen tolereert geen enkele vorm van hennepteelt in de woning of tuin. Het telen van hennep is een misdrijf en kan onveilige situaties veroorzaken. Als u een woning geheel of gedeeltelijk gebruikt voor het telen van hennep, beginnen wij een procedure tot ontruiming. We houden ons hierbij aan de Opiumwet.

 • Bij 5 of minder hennepplanten in uw woning, tuin of balkon krijgt u een huisbezoek van de sociaal beheerder en de wijkagent. U krijgt een officiële waarschuwing. Wordt daarna opnieuw hennep bij u aangetroffen ? Dan start QuaWonen een procedure tot ontruiming en ontbinding van de huurovereenkomst. 
 • Van eventuele schade aan het gehuurde, ontvangt u de rekening

 • Wij zullen de wijkagent informeren. Als wij een (professionele hennepkwekerij aantreffen, dan schakelen wij
  meteen de politie in.

 • In geval van een hennepkwekerij, stellen wij u de keuze: zelf de huur opzeggen (maand opzegtermijn), of de rechtzaak
  afwachten die QuaWonen begint om de huurovereenkomst te beeïndigen.

 • Als de rechter het vonnis toewijst, zijn de proceskosten voor u.

 • Daarnaast komt u bij overtreding van de wet, zoals een hennepkwekerij, vijf jaar niet in aanmerking voor een andere
  huurwoning van QuaWonen


Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW)
Met dit keurmerk woont u veilig. U heeft namelijk minder kans op bezoek van dieven. Nu krijgen onze woningen het keurmerk niet meer, maar voldoen ze wel aan de voorwaarden. U kunt dit certificaat altijd zelf aanvragen. Zoek op internet naar namen van bedrijven die dit certificaat ogen geven. Het certificaat geldt 10 jaar.

We passen onze woningen aan aan de eisen van het PKVW
Dat doen we telkens bij een project of verbouwing. Bijvoorbeeld door goede sloten en buitenlampen. Nieuwe woningen voldoen altijd aan de eisen.

QuaWonen zorgt ervoor dat u:

 • het gebouw goed kunt afsluiten;
 • makkelijk overal langs kunt;
 • u naar buiten kunt in noodsituaties;
 • er genoeg brandblussers zijn;
 • de materialen in de gebouwen brand vertragen;
 • er noodlichten zijn die altijd blijven branden.

Maar we hebben ook uw hulp nodig:

 1. Zorg dat de wegen waardoor u kunt vluchten en de algemene ruimten altijd leeg zijn
  Zo kunt u snel vluchten als er brand is. Zet dus geen spullen in de galerijen en trappenhuizen. Denk aan bankjes, tuinmeubels of plantenpotten. Spullen zorgen ervoor dat u moeilijker naar buiten komt. En ze kunnen zelf in brand vliegen.
 2. Meld het bij ons als u een onveilige situatie ziet
  Wij controleren of de algemene ruimten leeg zijn. En vragen u om uw spullen weg te halen als die er staan. Ziet u een onveilige situatie? Meld het dan bij ons.

Vervang zelf de batterijen van uw rookmelder
In veel van onze woningen hangt een rookmelder. Werkt deze op batterijen? Vervang ze dan zelf als ze leeg zijn.

 

U mag huisdieren houden in uw woning
U mag ook zelf bepalen hoeveel huisdieren u heeft. Maar houd rekening met uw buren. Zij mogen geen last hebben van uw huisdier en de manier waarop u het dier verzorgt.

U mag ook vogels houden in uw tuin
Dit mag zolang u in de woning woont. Alleen een duivenhok mag u niet plaatsen.

We gaan met u in gesprek als uw buren last hebben van uw huisdieren
Is de overlast ernstig? Dan kunnen we zeggen dat u iets moet veranderen. Of kunnen we de rechter een uitspraak laten doen.